Neoflavon 500mg Filmomh Tabl 120

Aantal
Prijs excl. BTW

€ 24,65*

Levertijd

Klaar voor verzending, levertijd 1 - 3 dagen

stock.CusInfoText

Productnummer: 4279014
Productinformatie "Neoflavon 500mg Filmomh Tabl 120"
Productnummer 4279014

Neoflavon is een vasoprotector. Het verhoogt de veerkracht en de weerstand van kleine bloedvaten.
Neoflavon is geïndiceerd bij volwassenen:

  • voor de behandeling van symptomen die verband houden met chronische veneuze insufficiëntie van de onderste ledematen, zoals zware en/of gezwollen benen, pijn en nachtelijke krampen in de benen.
  • voor de behandeling van functionele symptomen die verband houden met acute hemorroïdale crisis, zoals pijn, bloeding en zwelling in de anale streek.
Gebruik

Neem dit geneesmiddel altijd precies in zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Chronische veneuze insufficiëntie:
De aanbevolen dosis voor volwassenen is twee tabletten per dag, bij voorkeur één tablet bij het middageten en één tablet bij het avondeten.
Bijsluiter
Neem contact op met uw arts of apotheker als u zich na 6 weken behandeling met Neoflavon voor de symptomen van chronische veneuze ziekte nog niet beter of zelfs slechter voelt. Als u Neoflavon moet blijven innemen, beslist uw arts hoelang de behandeling duurt.
Bijsluiter
Acute hemorroïdale crisis:
Tijdens de eerste 4 dagen van de behandeling is de aanbevolen dosis voor volwassenen twee keer per dag 3 tabletten (6 tabletten per dag). De volgende 3 dagen is de dosis twee keer per dag 2 tabletten (4 tabletten per dag). Als onderhoudsbehandeling is de dosis twee keer per dag 1 tablet.
Tabletten moeten bij de maaltijd worden ingenomen.
Voor deze indicatie mag u Neoflavon niet langer dan 15 dagen gebruiken.
Als u Neoflavon inneemt voor de behandeling van symptomen van acute hemorroïdale crisis, moet u contact opnemen met uw arts of apotheker als u zich na 7 dagen nog niet beter of zelfs slechter voelt.
Gebruik bij kinderen en jongeren tot 18 jaar
Neoflavon wordt niet aanbevolen voor gebruik bij kinderen en jongeren tot 18 jaar.
De breukstreep is er om de tablet te kunnen breken als u problemen heeft de hele tablet door te slikken.
Heeft u te veel van dit middel ingenomen?
Wanneer u teveel van Neoflavon heeft gebruikt of ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts, apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245).
Tot nu toe zijn er geen gevallen van overdosering van Neoflavon gemeld.
Bent u vergeten dit middel in te nemen?
Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.
Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Waarschuwing

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

  • U bent allergisch voor een van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in
    rubriek inhoud van de verpakking en overige informatie.
Fabrikant: Sanifort Pharma
Galenic_shape: Tablet
Actieve ingrediënten: Flavonoïden (hesperidine), Diosmine (gemicroniseerd), Flavonoïden (hesperidine; gemicroniseerd), Diosmine
Productnummer: 4279014
Fabrikant: Sanifort Pharma
Galenic_shape: Tablet
Actieve ingrediënten: Flavonoïden (hesperidine), Diosmine (gemicroniseerd), Flavonoïden (hesperidine; gemicroniseerd), Diosmine
Productnummer: 4279014
Verzending

Verzending naar België en Nederland gebeurt aan EUR 7,50 excl. BTW.

Verzending naar Frankrijk, Duitsland en Luxemburg gebeurt aan EUR 14,00 excl. BTW.

Gratis verzending binnen België vanaf EUR 75,00 excl. BTW.

Gratis verzending buiten België vanaf EUR 100,00 excl. BTW.Verzending

Verzending naar België en Nederland gebeurt aan EUR 7,50 excl. BTW.

Verzending naar Frankrijk, Duitsland en Luxemburg gebeurt aan EUR 14,00 excl. BTW.

Gratis verzending binnen België vanaf EUR 75,00 excl. BTW.

Gratis verzending buiten België vanaf EUR 100,00 excl. BTW.